+420 603 491 311 obchod@kabelkyproholky.com Košík (0 Kč)

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícíh, kterým je kabelkyproholky.com, Jaroslav Major se sídlem Sochařská 7/521, 170 00, Praha a kupujícího (dále také jako zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále také jen Obč. zákoník).

2. Pravidla nákupu a objednávka zboží

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí a souhlasí s nimi. Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu (e-shopu) jsou závazné.

Veškeré ceny uvedené v rámci tohoto e-shopu jsou konečné. Nejsme plátci DPH. V ceně zboží však není započítáno balné ani poštovné.

Každý zákazník, který si chce objednat zboží prostřednictvím tohoto e-shopu, je povinen v objednávkovém formuláři uvést pravdivé a úplné údaje. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou zákazníkem uvedené údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Prodávající může ověřit správnost a úplnost poskytnutých údajů. Odeslání zboží může být ze strany prodávajícího odmítnuto, pokud zákazník nebude reagovat na potvrzovací e-mail a nebo nebude přijímat hovor na telefonním čísle uvedeném v objednávkovém formuláři.
Objednávka zboží prostřednictvím tohoto e-shopu je návrhem kupní smlouvy mezi prodejcem a kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodávajícího provést maximálně do 24 hodin od objednání. V dalších případech je nutná dohoda s prodávajícím.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.


3. Reklamační řád
Kupující je povinen si dodané (nepoužité) zboží prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen informovat prodávajícího o těchto závadách e-mailem, a to do 5 dnů od převzetí zboží. V oznámení musí být přesný popis závady.
Povinností prodávajícího je vyjádřit se nejpozději do sedmi dnů k reklamaci a sdělit kupujícímu další postup reklamačního řízení. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Peníze za poštovné se nevrací.
Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody vzniklé v rozporu s návodem na manipulaci se zbožím a za škody vzniklé užíváním zboží.
V případě poškození zásilky přepravcem je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce, případně s ním sepsal reklamační protokol nebo poškozenou zásilku nepřevzal.
Na všechny produkty poskytuje prodávající záruku 24 měsíců od převzetí zboží. Záruka se vztahuje na výrobní či materiálové vady, které nevznikly nesprávným používáním zboží, tedy v rozporu s návodem na manipulaci se zbožím.
Záruka se nevztahuje na změny či poškození zboží, které bylo způsobeno nesprávnou údržbou a nesprávnou manipulací, tedy v rozporu s návodem na manipulaci se zbožím.
Zboží zašle kupující zpět prodávajícímu doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu. V případě, že kupující zašle zboží zpět prodávajícímu na dobírku, nebude převzato ze strany prodávajícího.


4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, zejména v souladu s ustanovením § 53 má kupující v případě, byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě, kontaktuje prodávajícího písemně nebo telefonicky, s tím, že žádá o odstoupení od smlouvy, a uvede číslo objednávky, variabilní symbol a datum převzetí zboží.
Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, zašle kupující zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu prodávajícího uvedenou v článku 1. těchto Obchodních podmínek.
Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu.

Po obdržení vráceného zboží a při dodržení všech podmínek uvedených v tomto odstavci 4. Obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu zpět odpovídající částku a to předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady spojené s vrácením zboží.
Zboží zašle kupující zpět prodávajícímu doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu. V případě, že kupující zašle zboží zpět prodávajícímu na dobírku, nebude převzato ze strany prodávajícího.


5. Doprava zboží
Zboží zasílá prodávající kupujícímu prostřednictvím České pošty s.p. na základě objednávky vystavené prostřednictvím tohoto e-shopu. Rozhodující je vždy adresa zadaná při objednání zboží v rámci objednávkového formuláře.

V případě osobního odběru si kupující osobně vyzvedne zboží, na základě čísla 

objednávky, na adrese Jaroslav Major, Sochařská 7/521, 170 00, Praha, na základě 

předchozí telefonické nebo emailové dohody ohledně dne a času vyzvednutí.

Zboží skladem je expedováno do 5ti dnů.6. Platba za zboží
Zboží je možno uhradit při převzetí zásilky (dobírka) nebo převodem na účet (bankovní převod).

7. Garance ochrany osobních dat
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném znění, považuje prodávající veškeré získané osobní údaje - jméno, adresa, telefon a e-mail, které jsou potřebná k uskutečnění objednávky kupujícího za diskrétní.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci tohoto e-shopu, dává kupující souhlas prodávajícímu k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem.
Prodávající je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou ze strany prodávajícího pronajímány, prodávány ani jinak sdíleny s jinými subjekty.

8. Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek.

 

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 73 e-shop systém banan.cz

kabelkyproholky.com

86630067

DIČ 5508170558

Sochařská 7/521, 

170 00, Praha

 

 

 

obchod@kabelkyproholky.com

+420 603 491 311